Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Aviten BVBA. Indien niet anders aangeduid, zijn alle merktekens op websites van Aviten beschermd door het merkenrecht.

De websites van Aviten werden samengesteld met de grootstmogelijke zorgvuldigheid. Aviten BVBA kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij van fouten en nauwkeurig is. Aviten BVBA wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van Aviten-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim vanwege Aviten BVBA.

Aviten BVBA behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De websites van Aviten bevatten koppelingen naar andere websites. Aviten BVBA is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.