"ÖKOZON" Combiboilers

De "ÖKOZON" combiboilers worden ingezet waar de zonneboiler zowel voor de opwarming
van het sanitair water
als voor verwarmingsondersteuning instaat.
In deze boiler zijn 4 circuits geïntegreerd:

  • zonne-energie van de collectoren
  • opwarming sanitair water
  • bijverwarming
  • ruimteverwarming

Wat deze boiler zo super-effiënt maakt, is het feit dat elk circuit werkt
met 100% respect voor de stratificatie (temperatuurlagen) in de boiler.

Het water in de combiboiler is "dood" water van het ruimteverwarmingscircuit.
Het afgekoelde retourwater van de verwarmingselementen (radiatoren, vloerverwarming, ...)
wordt terug in de boiler gebracht, niet zomaar onderaan in de boiler maar in de laag die exact dezelfde
temperatuur heeft als het retourwater. Hiervoor is een stratificatiebuis voorzien.

De ÖKOZON combiboilers verwarmen het sanitair water volgens het doorstroom-principe.
Dit wil zeggen dat er geen sanitair water wordt opgewarmd, zolang er geen verbruik is.
Dit is de meest hygiënische manier van drinkwateropwarming, en maakt andere maatregelen
ter vermijding van Legionella overbodig.

En wat met het zonne-enrgiecircuit? Waar in de conventionele zonneboilers de zonne-energie
over een spiraalwarmtewisselaar in de boiler gebufferd wordt, werkt de ÖKOZON boiler
met een warmtewisselaar die de temperatuurlagen respecteerd.
Wanneer de collector vloeistof van 60°C bereidt, zal de ÖKOZON boiler water van 45°C tot 55°C opwarmen.
Een conventionele boiler warmt dan water van 20°C naar 30°C.
De ÖKOZON boiler brengt het water sneller op een bruikbare temperatuur ,
wat tot gevolg heeft dat minder frequent moet bijverwarmd worden met mazout- of gasketel.

Boilerinhoud
Plug-In Er zijn versies van 800L, 1000L, 1500L en 2000L beschikbaar.

Omschrijving
Stalen boiler.
Ingebouwde edelstaal spiraalwarmtewisselaar voor opwarming sanitair water.
Hardschuimisolatie 90 mm met Aluschaal. Isolatie wordt separaat geleverd.
Kleur: grijs - RAL 9006.

Pdf Okozon stratificatieboilers